top of page
business-concept-with-wooden-blocks-with

Tražite novo radno osoblje?

 

Na pravom ste mestu. Jednostavno. Brzo. Fleksibilno.

Omladinska zadruga Bulevar nudi uslugu iznajmljivanja radne snage svojim saradnicima, uz najpovoljnije uslove i kompletnu uslugu regrutacije i selekcije kandidata.

 

 • Radimo po principu HITNOG SERVISA, na telefonski poziv.

 • Koordiniramo studentsku mrežu od preko 15 000 kandidata, na godišnjem nivou,  rasprostranjenu po svim većim gradovima Srbije.

 

Angažujte studente ili nezaposlena lica na određeni period po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge, dok potreba za obavljanjem poslova postoji. Angažovanje studenata i mladih do 35 godina starosti posredstvom omladinske zadruge, predstavlja najfleksibilniji oblik zaposljavanja u zemlji.

 

Omladinska zadruga BULEVAR iz  Beograda,  nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika, na svim lokacijama u Srbiji.

Zahtev za radnicima - ključne informacije

pozovite zadrugu

Poslodavac je u obavezi da, pre početka saradnje sa zadrugom, dostavi podatke o identifikaciji svoje firme, odnosno da ukoliko potražuje radnike, dostavi overen zahtev za radnicima na tel/fax ili na e-mail zadruge i to podatke sadržane u obrascu: 

 • Koji broj izvršilaca / radnika vam je potreban?

 • Za koji period su vam potrebni  radnici?

 • Opis poslova koje će radnici obavljati?

 • Lokacija obavljanja poslova?

 • Iznos i dinamika isplata zarada?

POZOVITE  OZ BULEVAR

 

011/ 3650-156

011/ 3650-158

 • linkedin icon
 • ig icon
 • fb icon
 • tweeter icon
Ugovaranje uslova posla

Cenovnik i ugovaranje uslova posla i saradnje 

Omladinska zadruga i poslodavac na početku saradnje ugovaraju angažovanje zadrugara po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko zadruge, potpisivanjem generalnog ugovora o saradnji.

 

Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama , u skladu sa zakonom vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarada i isplatu radnika po završenom poslu.

Za rad preko omladinske zadruge otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji moze da traje od jednog dana  do 120 radnih dana. Taj ugovor se moze dnevno raskinuti ili produziti u zavisnosti od Vasih stvarnih potreba.

Poslodavac / Naručilac ima obavezu da:

 • zaključi pojedinačni ugovor o privremenim ili povremenim poslovima sa zadrugarom   

 • evidentira radni učinak  radnika  (na obrascu uputa  ili obračunskom listu)

 • uplati ugovorene naknade zadrugara omladinskoj zadruzi

 • rukovodi procesom rada i vrši neposredni nadzor nad radnicima

 • obezbedi opremu i sredstva za rad

 • poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa

Na kraju obračunskog perioda (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika.

 

Omladinska zadruga ima obavezu da na kraju obračunskog perioda:

 • sastavi i pošalje račun za  izvršene  usluge zadrugara 

 • obračuna i isplati uplaćene bruto zarade zadrugara

 • vodi radne evidencije  i evidencije zarada,  podnosi poreske prijave,  prijave i odjave na socijalno osiguranje, kao i evidenciju radnog staža  kod nadležnih fondova ( PIO i ZDR )

 • obavlja i druge administrativne poslove (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd.) 

evidencija prisustva
Cenovnik angažovanja studenata i omladinaca preko omladinske zadruge
cena dnevnica za angažovanje radnika pre

PREDNOSTI SARADNJE SA ZADRUGOM

Poslodavac, prilikom angažovanja studenata ili nezaposlenih lica do 30 godina starosti preko omladinske zadruge, ostvaruje niz pogodnosti: 

 • Oslobađa se administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika

 • Oslobađa se kadrovskih i obračunskih evidencija (ugovori, obračuni,  itd.)

 • Oslobađa se sistematizacije radnih mesta za obezbedjene izvršioce

 • Studenti su izuzetno povoljna kategorija radnika za privremena i  povremena angažovanja

 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika

 • Dostupnost izvorima podataka od preko  15.000 aktivnih kandidata u bazi, na godišnjem nivou 

 • Uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva ili  bolovanja

 • Ušteda na troškovima regrutacije i selekcije kandidata

 • Pokrivanje teritorije cele Srbije za angažovanje radnika

bottom of page