top of page
Chess Game

RADNICI ZA JEDAN DAN

Poslodavac može po hitnom postupku da dobije radnike uz svu prateću dokumentaciju i prijavu radnika na socijalno osiguranje.

Chess Game

UVEĆANJE CENE

Poslodavac može da uveća datu cenu prema svom normativu, za posebne uslove rada i kvalitet izvršenog posla. 

Cena za noćni rad i za vreme državnih praznika se uvećava za 26%. 

Chess Game

KRATKOROČNO

Cena rada za kraće poslove se ugovara kao dnevnica ili poludnevnica (8h i 4h rada), dok se kontinuirani poslovi (mesečno) ugovaraju po radnom času.

Chess Game

CENE RADA

Pregled cena rada prikazan je po kategorijama poslova uz istaknute vrednosti satnica i dnevnica. 

Satnice
Dnvnice
qwewq.jpg
Primeri zarada
bottom of page