top of page
studenti, mladi, posao preko zaduge

Imate sopstvene radnike?

 

Želite dodatne benefite i olakšano angažovanje?

Na pravom ste mestu.

Jednostavno. Brzo. Fleksibilno.

Iako vam u  datom vremenu nisu neophodne usluge selekcije i regrutacije, prijavom radnika preko omladinske zadruge ostvarićete niz pogodnosti.

Angažujete studente ili nezaposlena lica na određeni period po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge, dok potreba za obavljanjem poslova postoji.

 

Ukoliko vaši zaposleni ili budući zaposleni pripadaju kategorijama: 

 •  studenti na redovnom školovanju do 26 godina

 •  nezaposlena lica do 30 godina

prijavite ih preko zadruge i iskoristite benefite najfleksibilnijeg oblika zapošljavanja u zemlji.

Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama, u skladu sa zakonom, vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu.

Opširnije u sekciji propisi. 

 

OZ BULEVAR iz Beograda, poslodavcima nudi brzu i kompletnu uslugu angažovanja svih profila radnika, na svim lokacijama u Srbiji.

odredite neto zaradu

1. ODREDITE NETO ZARADU RADNIKA

Ukoliko već imate svoje radnike ili ste pronašli odgovarajuće kandidate,  pretpostavka je da imate međusobno dogovorenu cenu rada.

Omladinska zadruga prihvata cenu za koju su  se poslodavac i radnik prethodno dogovorili. Ukoliko cena rada nije dogovorena, primenjuje se cenovnik rada  omladinske zadruge.

 

POGLEDAJTE CENOVNIK

 

Mi vam nudimo jednostavan sistem obračuna zarade i troškova pomoću koeficijenata koji možete samostalno primeniti za izračunavanje ukupnog Bruto troška za isplatu Neto zarade prema računici

 

                                    [ NETO zarada   x    koef. = BRUTO ukupni trošak + PDV ]

koeficijent.png
Uputite Vase radnike

2. UPUTITE RADNIKE U ZADRUGU

U slučaju da sami pronađete radnike koje bi angažovali po ugovoru preko omladinske zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu, ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta:

1.  Potvrdu o školovanju ( za studente indeks ) i ličnu kartu na uvid

2. Za nezaposlena lica koja više nisu u procesu školovanja, za prijavu u zadrugu treba podneti na uvid radnu knjižicu, zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.

DETALJI POSTUPKA UČLANJENJA

 

Angažovani radnici preko omladinske zadruge, otvaraju  uput za rad  za određenog poslodavca, sa tipskim-pojedinačnim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.

3. EVIDENCIJA PRISUSTVA NA RADU

     FAKTURISANJE ZARADA

Na kraju obračunskog perioda (mesečno, polumesečno, nedeljno) poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka / prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika.

 

Omladinska zadruga ima obavezu na kraju obračunskog perioda da:

 • sastavi i pošalje račun za  izvršene  usluge zadrugara 

 • obračuna i isplati uplaćene bruto zarade zadrugara

 • vodi radne evidencije  i evidencije zarada,  podnošenje poreskih prijava, prijave i odjave na socijalno osiguranje i evidencije radnog staža  kod nadležnih fondova (PIO i ZDR)

 • obavlja i druge administrativne poslove (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd.) 

evidencija prisustva na radu

BENEFITI SARADNJE

SA OMLADINSKOM ZADRUGOM BULEVAR

OBAVEZE POSLODAVACA I ZADRUGE

OBAVEZE ZADRUGE

 • otvaranje UPUTA OMLADINSKE ZADRUGE

 • izdavanje POJEDINAČNOG UGOVORA između poslodavca i radnika

 • obezbeđivanje potrebnog broja izvršilaca kroz predselekciju i regrutaciju

 • obezbeđivanje rezervnih izvršilaca za zamenu

 • sastavljanje računa za izvršene usluge zadrugara 

 • obračun i isplata uplaćenih bruto zarada zadrugara

 • vođenje radnih evidencija i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova (PIO i ZDR)

 • drugi administrativni poslovi (potvrde, izvodi, listinzi, zarada itd.) 

 

 

 

OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac / naručilac ima obavezu:

 • da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom  

 • da evidentira radni učinak radnika (na obrascu uputa ili obračunskom listu)

 • uplati ugovorene naknadae zadrugara omladinskoj zadruzi,

 • da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima,

 • da obezbedi opremu i sredstva za rad,

 • da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa

 

Poslodavac, prilikom angažovanja studenata ili nezaposlenih lica do 30 godina starosti preko omladinske zadruge, ujedno ostvaruje niz pogodnosti:

 • Oslobađa se administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika

 • Oslobađa se kadrovskih i obračunskih evidencija (ugovori, obračuni,  itd.)

 • Oslobađa se sistematizacije radnih mesta za obezbeđene izvršioce

 • Studenti predstavljaju izuzetno povoljnu kategoriju radnika za povremena angažovanja

 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika

 • Dostupnost izvorima podataka od preko 15.000 aktivnih kandidata u bazi godišnje

 • Uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva, bolovanja

 • Ušteda na troškovima regrutacije i selekcije kandidata

 • Pokrivanje teritorije cele Srbije za angažovanje radnika

bottom of page