top of page

Blog 133. Osnovna uputstva za pisanje propratnog pisma


 • Koristite opšteprihvaćeni format poslovne korespondencije.

 • Smestite Vaše propratno pismo na najviše jednu kucanu A4 stranu.

 • Uverite se da pismo nema gramatičkih i drugih grešaka. Pročitajte ga nekoliko puta i, ako je moguće, dajte ga nekom drugom da ga pročita, pre nego što ga pošaljete.

 • Ukoliko ne možete da pismo naslovite na određenu osobu – recimo, niste mogli da dođete do takve informacije – bolje je da izbegnete opšta obraćanja, kao što je, recimo, „poštovani“, ili u engleskim verzijama, „To Whom It May Concern“. Radije koristite izraze kao što su: „Predmet: pozicija saradnika u marketingu“, ili „Attention: District Sales Manager“.

 • Budite originalni. Čitajte primere propratnih pisama, ali ih nemojte prosto kopirati.

 • Neka Vaš stil pisanja bude prirodan, izbegavajte korišćenje žargona i ne budite previše opširni. Propratno pismo treba da bude kratko i jasno.

 • Uvodni deo propratnog pisma treba da je napisan tako da čitaoca podstakne da pismo pročita do kraja. Zainteresujte ga pominjanjem nekog Vašeg saznanja o samoj firmi. Izražavajte se pohvalno o firmi; pokažite da znate nešto kako o samoj firmi, tako i o delatnosti kojom se bavi. Ukoliko je moguće, personalizujte uvodni deo, odnosno kreirajte ga za jednog čitaoca.

 • Navedite poziciju za koju konkurišete u uvodnom delu pisma.

 • Naglasite koji je Vaš potencijalni doprinos firmi, a ne šta Vi očekujete od nje. Uzdržite se od navođenja razloga zašto Vam je potreban posao ili zašto je to dobra prilika za Vas. Što ste pažljivije istražili i saznali bitne stvari o firmi u koju konkurišete – i sve probleme i izazove sa kojima se ona susreće – bolje ćete predstaviti sebe kao nekoga ko može da rešava probleme i da doprinosi stvaranju vrednosti.

 • Neka pojedinačni delovi pisma budu kratki. Koristite različite strukture i dužine rečenica, ali izbegavajte duge i komplikovane rečenice.

 • Izrazite entuzijazam i samopouzdanje.

 • Ne tražite od potencijalnog poslodavca da Vam što pre odgovori.

 • Ponekada se u konkursu traži Vaše očekivanje u pogledu buduće plate ili informacije o Vašoj sadašnjoj zaradi. Ako smatrate prikladnim, umesto nekog tačnog iznosa, možete navesti donju i gornju granicu očekivane zarade, s tim što ćete naznačiti da je plata stvar pregovora, ili da očekujete da ćete moći da se usaglasite sa postojećom st