top of page

Blog 131. Kako pretvoriti konflikt u nešto pozitivno?


Konflikti su sastavni deo života, sastavni deo svake komunikacije, bilo da je u pitanju komunikacija na poslu, među porodicom, u školi, u javnom prevozu, na ulici ili sa prijateljima. Sama komunikacija ne ide svojim ravnim tokom, ponekad i da, ali retko. U većini slučajeva kada razgovaramo, javljaju se razlike u mišljenju, stavovima, vrednostima, što može da prouzrokuje konflikt između sagovornika. Ono što često ljudi smatraju jeste da je konflikt nužno loš, da ga treba izbegavati i da različita mišljenja nisu dozvoljena.


Većina ljudi, čim se neko ne složi sa njihovim stavkama, tvrdnjama i mišljenjima, to shvate kao udar na svoju ličnost i vrednosti pa tako i započnu svađu. Međutim, konflikt je sam po sebi neutralan, on je sastavni deo komunikacije i vrlo se često javlja, čak je i poželjan. Od nas zavisi da li će on prouzrokovati svađu i raspravu ili će biti podsticaj za dalje upoznavanje, produbljivanje odnosa i bolju saradnju. Sve zavisi kako gledate na to što je neko različit i ima drugačije stavove od vas.


Uglavnom nam se dopadaju osobe koje imaju slične vrednosti i mišljenja o nekim aspektima života kao mi, a druge koji se ne slažu sa našim uverenjima i imaju skroz drugačiju sliku o nečemu smatramo da nisu tako poželjni u našem društvu. Međutim, ono što mene lično raduje i što primećujem jeste da u komunikaciji sa ljudima ipak uviđam da ljudi sve više uvažavaju i drugu stranu i različitost mišljenja bez nužnog odbacivanja sagovornika. Sviđa mi se kada vidim da ljudi uvažavaju kada se neko razlikuje po pitanju nekih stvari u životu, kada pristupe drugoj osobi sa naklonošću, kada krene lepa konverzacija i razmena mišljenja i iskustva.


Konflikti u partnerskim odnosima su takođe veoma česti i to iz razloga što partneri žele da imaju partnere koji su isti kao oni, da imaju ista razmišljanja i da vole iste stvari. Umesto da istražuju i shvate da je partner neko ko ima i sličnosti ali i razlike, većina te razlike negira i želi da menja te stvari kod partnera što, naravno, vodi svađi. Na taj način, konflikt stvara negativna osećanja a na kraju može i da rezultira prekidom odnosa.Kako da konflikt uvek bude pozitivan?


1. Tako što ćemo se potruditi da saslušamo drugu stranu – partnera.

2. Postavljanjem sebe u njegovu poziciju.

3. Razumevanjem da različitosti nisu nužno loše i nepotrebne.

4. Kada su u pitanju dve osobe, treba da se postave kao ONI protiv PROBLEMA umesto ONI u PROBLEMU.

5. Osobe koje imaju konflikt zajedno razgovaraju otvoreno o problemu, iznose svoja osećanja, strahove i želje.

6. Zajedno se bore protiv problema i prihvataju jedno drugo.Od unutrašnjih do spoljašnjih konflikata


Pored konflikta sa drugim ljudima, postoje konflikti koji se dešavaju u nama samima, takozvani unutrašnji konflikti. Kada doživljavamo unutrašnji konflikt to znači da ne možemo da pomirimo neke želje i misli tako da rade zajedničkim snagama u našu korist.


Tada se doživljava tenzija, napetost, dolazi do stresa. Možda najlepši, ali često i najteži unutrašnji konflikt je kada pokušavamo da izaberemo samo jedan od dva jednako poželjna cilja. Iako je ovo konflikt koji uključuje izbor jednog od dva najlepša cilja, on može biti i najteži konflikt, jer osobu suočava mišljenjem da ne može imati sve o čemu je uvek sanjala.

Postoje i drugi unutrašnji konflikti. Na primer – kako od dva zla izabrati manje. Ovakvi konflikti mogu nositi mnogo tenzije i nezadovoljstva, ukoliko se ne pomirimo s tim da život nosi i takve situacije.Smernice za rešavanje konflikata