top of page

Blog 100. Kako da napišem CV?Kako biste ostavili utisak na poslodavca važno je da CV pre svega bude dobro napisan. Poslodavci najpre samo površno pogledaju biografije, odbace one koje im deluju opširno i neorganizovano, a ostale stave u evidenciju. Od tih ostalih samo nekoliko od 100 rezultiraju pozivom na intervju. Biografija odnosno CV predstavlja usluge i znanje koje vi želite da „prodate“ poslodavcu, stoga treba uvek da imate na umu da je ona ključna komponenta, kao i prvi korak pri dobijanju posla.


Evropski format biografije/cv (european curriculum vitae format) sadrži poglavlja kao što su:


1) Lične informacije (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, email, broj telefona itd.) 2) Radno iskustvo (ono se ređa hronološki, od onog posla koji ste poslednji radili, pa do prvog. Ukoliko nemate radno iskustvo, možete napisati volontersko, a mogu i oba. Ukoliko imate mnogo radnog iskustva, nemojte navoditi sve poslove, već samo one koji su relevantni.) 3) Obrazovanje i osposobljavanje (ovde dodajete školu/fakultet za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim.) 4) Lične sposobnosti i kompetencije (odnose se na životno iskustvo, odnosno na nešto što nije bazirano na vašim kvalifikacijama). Ovde treba navesti kurseve i razne seminare, ukoliko imate sertifikate. Takođe, u ovom poglavlju, obavezno naznačite koji je vaš maternji jezik, a za druge jezike koje govorite naznačite nivo (odličan, dobar, osnovni) za čitanje, pisanje i izgovor. 5) Socijalne sposobnosti i kompetencije odnose se na rad sa drugim ljudima, pozicije gde je komunikacija bitna, kao i situacije gde je timski rada veoma važan faktor. 6) Poglavlje organizacionih sposobnosti i kompetencija podrazumeva dobrovoljni rad na raznim projektima. 7) Što se tiče tehničkih sposobnosti treba navesti da umete da koristite računar i druge vrste opreme. 8) Ukoliko umete da pišete, crtate ili svirate to treba navesti u poglavlju umetničke sposobnosti i kompetencije. 9) Sve ostale sposobnosti koje nigde nisu pomenute možete upisati u druge sposobnosti i kompetencije (npr. vozačka dozvola). Na kraju, ukoliko posedujete pismo preporuke takođe navedite, kao i dodatke, odnosno priloge koje ćete poslati uz radnu biografiju (CV).


Šta se postiže slanjem biografije/CV?

Biografija je tu da zainteresuje poslodavca da vas pozove na intervju. Njena uloga je da jasno, brzo i efikasno posreduje između vaših ličnih sposobnosti i poslodavca, što u izvesnom smislu znači – biografija je vaša reklama.


Veštine i sposobnosti koje je poželjno navesti u CV su: 1) Pedantnost 2) Štedljivost 3) Komunikativnost 4) Strpljivost 5) Saosećajnost 6) Spretnost 7) Snalažljivost 8) Sistematičnost 9) Odgovornost 10) Upornost 11) Doslednost 12) Kreativnost 13) Ljubaznost 14) Tolerantnost 15) Ljubaznost


Naravno, treba imati u vidu za koje radno mesto konurišete. U skladu sa tim prvo navedite osobine koje su relevantne za datu poziciju. Ono što je takođe bitno pri sastavljanju radne biografije: 1) Piše se u 3. licu jednine 2) Ne zaboravite da promenite sadržaj u zavisnosti od apliciranja na radno mesto 3) Ne duže od 2 strane 4) Mora biti vizuelno pregledna, koncizna, lepa i čista na oko; dobro organizovana i sažeta 5) Koristiti što više ključnih reči 6) Jasnoća je ključ – vi treba da objasnite poslodavcu koje veštine posedujete kao i da predstavite sva dotadašnja dostignuća i ambicije 7) Ne budite skromni – naglasite sve 8) Kada čuvate word dokument obavezno napišite kao naslov „Ime i prezime CV.doc“ (npr. Marko Marković CV.doc)IZVOR: www.iserbia.rs

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page