Novi Pazar – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Novi Pazar

Omladinska i studentska zadruga u Vršcu, Omladinska i studentska zadruga - Vršac - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Vršac

Omladinska zadruga – grad Novi Pazar

Omladinska zadruga Bulevar – Novi Pazar, u gradu Novom Pazaru nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga u Novom Pazaru, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga u Novom Pazaru, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge u Novom Pazaru posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.

Novi Pazar je ekonomski i kulturni centar, pripada historičnoj regiji Sandžak. Nalazi se na 290km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Ukupna površina opštine sa 100 naseljenih mjesta iznosi 742 km2.