top of page

Blog 23. 10 najčešćih pitanja poslodavaca sa savetima i primerima odgovora

1.Koje su vaše slabosti? Nemojte da vas uplaši ovo pitanje, ne morate direktno govoriti o svojim slabostima, već pokušajte da okrenete priču na svoje sposobnosti. Potrudite se da ne spominjete lične kvalitete, nego da govorite o profesionalnim osobinama. „Trudim se da kontinuirano radim na unapređenju ličnih komunikacijskih veština kako bih postao/la bolji prezenter. Nedavno sam završila kurs asertivne komunikacije što nalazim da je veoma korisno iskustvo.“

2. Zašto bismo vas zaposlili? Ovde se od vas očekujete da sumirate svoje radno iskustvo. „Tokom trogodišnjeg rada u studentskoj organizaciji unapredio sam svoje iskustvo i postigao sam značajan rezultat u ostaviravanju cilja podizanja kvaliteta i broja studenata koji učestvuju u razmeni. Smatram da ovim iskustvom mogu da doprinesem promenama u vašoj kompaniji. Ja sam pouzdana osoba i verujem da bih bio značajan (odličan) deo vašeg tima.“ 3. Zašto želite da radite ovde? Pre razgovora za posao trebalo bi da istražite podatke o preduzeću u koje idete na razgovor.Razmislite šta je privuklo vašu pažnju i šta vas je zainteresovalo za tu kompaniju. Ljudi teže da budu ponosni na preduzeće u kome rade, što možete očekivati i od osobe koja vodi razgovor. Dakle, bilo bi dobro da možete da kažete nekoliko lepih reči o preduzeću. Da li se radi o domaćem ili međunarodnom preduzeću? Koliko zaposlenih ima? Da li je aktivno u zajednicii? Da li su proizvodi i usluge odgovarajućeg kvaliteta? Kakva je misija kompanije i koje su njene vrednosti? „Zainteresovana sam za posao u vašem preduzeću zbog toga što vi vrednujete našu zajednicu i zbog toga što su vam vaši zaposleni važni. Često u novinama piše da učestvujete u akcijama očuvanja okoline, kao i da podržavate akcije pomoći osobama sa posebnim potrebama. Vaši zaposleni imaju visoko mišljenje o preduzeću i proizvodima. Sve su to kvaliteti koji su meni kao zaposlenoj važni.“ 4. Koji su vaši ciljevi? Nemojte se upuštati u priču o svojim ciljevima u narednih 10 godina, svedite priču na kratkoročne ciljeve i, ako možete, povežite neke od njih sa dotičnom firmom. Ponekad je mnogo bolje da pričate o kratkoročnim ciljevima, nego da se upetljavate u dugoročne. „Moj neposredni, trenutni cilj je da dobijem posao u kompaniji koja teži da se razvija i širi. Moji dugoročni ciljevi će zavisti od toga u kom smeru se kompanija razvija.“ 5. Zašto ste napustili vaš prethodni posao? Trudite se da ne govorite loše o prethodnom poslodavcu, već da u kratkim crtama kažete razlog napuštanja posla. Ako ste trenutno nezaposleni, navedite razloge tako da ih pozitivno predstavite: „Uspeo sam da ostanem u prva tri kruga smanjenja zaposlenih, ali sam u četvrtom krugu koji je uključivao 20% redukcije i ja dobio otkaz.“ Ako ste trenutno zaposleni, fokusirajte se na to šta želite od novog posla: „Posle dve godine rada odlučio/la sam da se prebacim u kompaniju koja je fokusirana na timski rad kako bih proširio/la svoje iskustvo.“ 6. Koje biste veštine vi doneli na ovaj posao, koje drugi kandidati ne poseduju? Nema potrebe da ponavljate podatke iz svoje biografije, pokušajte da pronađete nešto što bi vas zaista izdvojilo od ostalih kandidata. Razmišljajte van okvira. Ne ponavljajte svoju biografiju ili tipične osobine koje svako pominje – jake komunikacione veštine, timski igrač, vredan radnik i tako dalje. Ovo je vaša šansa da se stvarno izdvojite. Budite ubedljivi kako bi vas poslodavac zapamtio. „Bio sam pod mentorstvom jednog od najboljih prodavaca u našoj privrednoj grani. On me je naučio da je najbolji način da se pobedi da se načini nešto što konkurencija nije smislila. Zato sam premašio svoju prodaju za više od 150% svakog meseca za 12 uzastopnih meseci. Upravo to je veština koja će vam doneti novac i to me čini najboljim kandidatom za ovaj posao.“ 7. Koje su tri pozitivne karakteristike koje bi vaš bivši šef rekao za vas? Ukoliko možete, pozovite se na preporuke bivšeg šefa, nemojte se previše hvaliti. Ovde je najbolje da iskoristite pohvale šefa na vaš rad i uspešnost i da ga citirate. Ovo je najbolji način da se sami hvalite, ali kroz tuđe reči. „Moj šef misli da sam ja najbolji dizajner koga je on ikada imao. Znao je da može da se osloni na mene i voleo je moj smisao za humor.“ 8. Koliku početnu platu očekujete? Ovo je trik pitanje. Ako možete, nemojte prvi spominjati platu, ali ukoliko vas to poslodavac pita, prethodno se informišite koliko se takvo radno mesto plaća. Ovde je reč o trik pitanju! Ovde uvek možete razgovor okrenuti u svoju korist, tako da vam poslodavac kaže prvu visinu plate. Potrudite se da ne budete vi ti koji će prvi izneti očekivani iznos plate ili dnevnice. Umesto toga, nudimo vam neka pitanja koja vi možete postaviti kako biste dobili više informacija i komentare koje možete primeniti: „Kolika je plata za slične poslove u vašoj kompaniji?“; „Koliko inače plaćate nekoga sa mojim kvalifikacijama?“; „Siguran sam da se možemo dogovoriti o nekoj razumnoj svoti kada dođe vreme za to“. Informišite se o donjoj i gornjoj granici raspona plate za vaš profil u okruženju. Ukoliko na ova pitanja morate da odgovorite brojkom, držite se okvirnog, a ne tačno definisanog iznosa. „Mišljenja sam da se plata za posao koji ste opisali kreće u rasponu od ___ do ____ dinara.“ 9. Koje su vaše ključne osobine? Počnite od osobina koje zahteva dato radno mesto. Pripremite svoj odgovor tako što ćete razmišljati o veštinama koje su najvažnije za posao za koji ste konkurisali. Pogledajte opis posla, identifikujte dužnosti i spisak veština potrebnih za obavljanje te dužnosti. Sada napišite pasus pomoću tih veština. „Primetio sam da ste nedavno otvorili predstavništvo u Madridu. Moj deda je emigrirao iz Španije, a dok sam odrastao govorio se španski u mojoj kući. Ja sam potpuno dvojezičan, govorim sasvim dobro i engleski i španski. Takođe, često sam putovao u Španiju sa svojom porodicom. Tako da sam upoznao i špansku kulturu. Sa svojom diplomom MBA mogu da radim i u Madridu što bi vam bilo korisno.“ 10. Kad ste bili najzadovoljniji na svom poslu? Osoba koja vodi intervju tj. poslodavac želi da zna šta vas motiviše. Bilo bi najbolje kada biste mogli da date precizan primer kada ste bili motivisani, uzbuđeni oko posla, kako bi poslodavac dobio jasnu sliku vaših preferencija. „Bila sam veoma zadovoljna na prethodnom poslu kad sam radila direktno sa mušterijama i rešavala njihove probleme. Ovo je bio veoma bitan deo posla za mene.“ Poslodavac vas na kraju intervjua može pitati da li vi imate neko pitanje, evo predloga šta biste vi njega mogli da pitate: „Da li je moguće promeniti funkcije?“ i „Da li vaša poslovna politika ohrabruje takve promene?“; „Da li šaljete vaše menadžere na posebne kurseve radi usavršavanja?“; „Koliko često ću biti premeštan s jednog posla na drugi?“; „Razumeo sam da vaša firma ima poseban sistem nagrađivanja.“; „Da li ću imati priliku da koristim strani jezik na radnom mestu?“; „Da li ću raditi u timu i da li će u timu biti i drugih mladih diplomaca?“

Izvor: http://www.razvojkarijere.uns.ac.rs/

Comments


Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page