top of page

Blog 13. Razgovor za posao - trikovi koje morate da znate

U današnje vreme kada je teško naći posao, poziv na razgovor za posao je već uspeh. Obično se pred razgovor ljudi pitaju šta treba da kažem, kako da se ponašam i naravno kako da ostavim najbolji mogući utisak. Upravo je ovo tekst koji će pokušati da vam kroz nekoliko koraka malo olakša čitavu ,,famu“ oko razgovora za posao i dati praktične savete kako da se ponašate u ovoj situaciji.

Profesionalna biografija ili C.V. nije sama po sebi dovoljno moćno sredstvo zaposlenja. Dobra biografija vam može obezediti razgovor za posao ali nikako i sam posao. Ma koliko bila dobra ona ne može da pokaže koliko znanja osoba zaista ima, ni koliko će biti dobar saradnik na poslu kao što to može direktni kontakt prilikom intervjua. Prema tome, nikakav papir vas ne može predstaviti bolje od vas samih.

Sada ćemo prikazati neke praktične savete koji vam mogu biti od koristi kada se nađete u situaciji jedan na jedan sa poslodavcem.

Kako razmišlja poslodavac

Ovo možete i sami da otkrijete ukoliko se stavite u ulogu poslodavca. Zamislite da ste poslodavac koji traži radnika za određeni posao, to može biti u konkretnom slučaju i vaš posao. Pokušajte da kao poslodavac odgovorite na sledeća pitanja: ,, Za koji posao tražim radnika?“, ,,Pomoću kojih pitanja ću otkriti sposobnosti i osobine ličnosti kandidata?“, ,,Šta ću posmatrati u ponašanju i izgledu kandidata?“. Nakon toga odgovorite na pitanja zašto ste se odlučili da pitate baš za tu sposobnost ili osobinu ličnosti i zašto ste odlučili da posmatrate baš te aspekte ponašanja ili izgleda kandidata. Verovatno ste kroz ovu vežbu uvideli da možete da razmišljate ko poslodavac. Prema tome, možete pretpostaviti šta će poslodavac želeti da otkrije o vama kada budete išli na razgovor.

Kontrolisanje smera kojim teče razgovor i završavanje razgovora

Obično ljudi misle da poslodavac ima potpunu kontrolu toka razgovora za posao. Da, on ima kontrolu nad pitanjima ali kandidat ima kontrolu nad odgovorima. Daćemo vam nekoliko sugestija kako da odgovarata na pitanja koja poslodavac uobičajeno postavlja.

• Koje su Vaše najznačajnije sposobnosti?