Blog 5. Rukovanje i razgovor za posao

Rukovanje predstavlja jedini fizički kontakt koji se dešava u toku razgovora za posao. Tako da tom činu treba prići sa dosta pažnje kako bi Vaš prvi i zadnji utisak kod potencijalnih poslodavaca bio pozitivan.