top of page

Blog 5. Rukovanje i razgovor za posao

Rukovanje predstavlja jedini fizički kontakt koji se dešava u toku razgovora za posao. Tako da tom činu treba prići sa dosta pažnje kako bi Vaš prvi i zadnji utisak kod potencijalnih poslodavaca bio pozitivan.

Rukovanje je početni pozdrav, ali i završetak poslovnog, a u poslednje vreme i bilo kakvog drugog sastanka. Kad se prvi put rukujete s nekim, pokazuje se jedan od tri podsvesna obrazaca - dominacija, podložnost ili jednakost. Tim obrascima nesvesno šaljemo i primamo poruke: “Oprez, druga strana pokušava da dominira” ili “Ja dominiram” ili “Osećam se prijatno u društvu ove osobe”. Ti obrasci se razmenjuju, iako ih nismo svesni, ali mogu imati odlučujući efekat na rezultat sastanka. Dominacija se pokazuje tako što je dlan okrenut na dole tokom rukovanja, a čak 90 posto muških menadžera koristi upravo ovakav stisak. Suprotno je mlitavo rukovanje - kad nudite ruku, a dlan je okrenut prema gore. Takvo rukovanje može biti delotvorno ako želite drugoj strani da prepustite kontrolu nad situacijom ili ako se izvinjavate. Pri rukovanju dve dominantne osobe, obe pokušavaju da pruže ruku sa dlanom koji gleda prema dole. Tada se odvija simbolična igra moći, a rezultat može biti rukovanje jednakosti u kojem su oba dlana u vertikalnom položaju. Takvo rukovanje stvara osećaj obostranog poštovanja. Kako biste osigurali da rukovanjem izražavate jednakost, osim položaja dlanova, pripazite i na stisak. Odgovorite na stisak jačinom kojom vam druga osoba stiska ruku. Ako se susretnete s osobom koja vas rukovanjem želi pokoriti, možete odnos moći preokrenuti u svoju korist. Iskoračite napred levom nogom i tako ćete ući u njen lični prostor. Zatim zakoračite desnom nogom, čime još više ulazite u privatni prostor. Zbog toga će ta osoba morati da povuče ruku ka sebi, a time će i okrenuti dlan u smeru za rukovanje jednakosti. Možete se izboriti za jednakost i tehnikom polaganje ruke na vrh. Kada vam dominantna osoba pruži ruku, pružite svoju desnu, a levom obuhvatite i svoju i njenu. Tako je moć prešla u vaše ruke. Ta je tehnika posebno preporučljiva ženama u poslovnom svetu. Prvi utisak - Pazite da vam dlanovi ne budu vlažni ili previše hladni, posebno ako se upoznajete s važnim klijentom. Vrhovi prstiju - Ako greškom ulovite vrhove prstiju druge osobe, nasmejte se, prekinite rukovanje i recite: “Pokušajmo ponovno”. Mlitavo rukovanje - Ovo je jedno od najgorih rukovanja, a većina ljudi ga povezuje sa osobom jako slabog karaktera. "Kostolomac" - Rukovanje koje lomi kosti zaštitni je znak previše agresivnih ljudi koji tako pokušavaju da zadobiju prednost i uspostave kontrolu. Šest saveta komunikologa 1. Neka vam stisak bude čvrst, s energijom koja šalje iskrenost, snagu i profesionalnost. 2. Ispružite ruku tako da vam palac gleda prema gore kako biste drugoj strani poručili da ste ravnopravni. 3. Neka vam stisak ne bude mlitav jer to šalje poruku nezainteresovanosti. 4. Ne budite grubi, posebno ako se rukujete sa ljudima starijima od sebe. 5. Kad nekome želite čestitati, pružite dvostruki stisak: tokom rukovanja stavite svoju slobodnu ruku preko. 6. Oduprite se porivu da dominirate u rukovanju jer ćete tako izazvati nepoverenje.

Izvor: novimagazin

Rukovanje je odraz karaktera, imajte to u vidu tokom sledećeg razgovora za posao.

Na Vas je red!

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page