KAKO POSLODAVCI PRONALAZE NOVE ZAPOSLENE?


Omladinska zadruga BULEVAR  KAKO POSLODAVCI PRONALAZE NOVE ZAPOSLENE?

KAKO POSLODAVCI PRONALAZE NOVE ZAPOSLENE?

Preduzećima, malim i velikim, privatnim i državnim, se često dešava da zatreba novi radnik, bilo da se povećao obim posla ili su stari radnici otišli. Kako oni ta mesta popunjavaju?

1) Kontakti i preporuke

Firme će prvo pokušati da popune prazna mesta preko preporuke, bilo da je to neko koga zna šef, radnici ili vlasnik. To spadaju rodbina, prijatelji, kolege i drugi poznanici. Štaviše, sve kompanije širom sveta praktikuju ovakav način primanje radnika, jer je uvek bolje primiti nekoga sa preporukom, nego nepoznatu osobu sa oglasa. Preporuka od postojećeg kvalitetnog zaposlenog vredi mnogo više nego sve diplome ovog sveta.

Stoga je izgradnja kontakata izuzetno bitna. Kontakti su najvredniji resurs u karijeri. Održavajte veze sa kolegama sa bivših poslova i fakulteta. Uključite se u udruženje profesionalaca. Stalno radite na proširenju svoje mreže kontakata. Kada tražite posao razglasite svakom koga znate da vam je potreban posao i redovno ih podsećajte.

2) Postojeći zaposleni

Neretko se dešava da na prazno radno mesto dođe zaposleni iz iste firme. To ne mora uvek da bude unapređenje, već naprosto prebacivanje. Ako radite na lošem radnom mestu u solidnoj kompaniji, nemojte da očajavate. Pažljivo pratite sve interne konkurse za posao i jasno stavite do znanja bilo kadrovskoj službi, bilo drugim šefovima, da želite više od onog što trenutno imate. <