top of page

Pravila polaganja prijemnog ispita


Pored učenja i pripreme gradiva za prijemni ispit, kako bi ga položili budući brucoši moraju poštovati i pravila polaganja prijemnog ispita.

Najstrože se kažnjava kašnjenje na prijemni – tako što kandidat neće imati priliku da polaže, ali ni da bude rangiran, bez obzira koliko bodova ima.

Lični dokument

Ukoliko kandidat ne zakasni na prijemni, ipak može doći do problema – ukoliko sa sobom nema neki identifikacioni dokument, kao što je lična karta ili pasoš. Da bi ih dežurni nastavnici pustili da polažu prijemni ispit, mora se prvo ustanoviti njihov identitet, čemu i služi jedan od navedenih ličnih dokumenata.

Prijavni listić i hemijska olovka

Ono što je pored ličnog dokumenta potrebno da svaki kandidat ima na polaganju prijemnog ispita jeste listić sa prijavnim brojem koji se dobija na prijavljivanju za prijemni i plava hemijska olovka kojom će rešavati test.

Bez dodatnih pomagala

Kandidat ne sme koristiti nikakva dodatna pomagala pri polaganju ispita – kao što su mobilni telefoni ili drugi slični uređaji. Na stolu kandidat može imati samo pribor koji se dobija od dežurnog osoblja a koji je potreban za polaganje isptia – što zavisi od fakulteta do fakulteta.

Naravno, nije dozvoljeno držanje hrane na stolu, razgovaranje sa drugim kandidatima, niti odlazak u toalet, dok će u posebnim slučajevima to biti dozvoljeno – uz pratnju nastavnika.

Sva pravila će se kandidatima blagovremeno predstaviti, pa je nakon toga zabranjeno komuniciranje i sa dežurnim nastavnikom.

Pravila za rešavanje prijemnog ispita

Prema pravilima rešavanja prijemnog ispita – bodovi će se dobijati samo za pitanja na koja se zaokruži jedan odgovor, dok se na pojedinim fakultetima dodeljuju i negativni poeni ukoliko kandidat ispiše više odgovora, precrta nešto ili slično.

Trajanje prijemnog ispita

Prijemni ispit traje tri sata, a u prvih sat vremena nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se polaže ispit. Takođe, nije dozovljeno napuštanje prostorije ni pola sata pre isticanja vremena predviđenog za polaganje. O vremenu će kandidati biti blagovremeno obaveštavani.

Maksimalan broj bodova na prijemnog ispitu

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na polaganju prijemnog ispita je 60 bodova.

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page