top of page

Blog 132. Evropski format biografijeEvropski format biografije/cv (european curriculum vitae format) sadrži poglavlja kao što su:


1) Lične informacije (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, email, broj telefona itd.) 2) Radno iskustvo (ono se ređa hronološki, od onog posla koji ste poslednji radili, pa do prvog. Ukoliko nemate radno iskustvo, možete napisati volontersko, a mogu i oba. Ukoliko imate mnogo radnog iskustva, nemojte navoditi sve poslove, već samo one koji su relevantni.) 3) Obrazovanje i osposobljavanje (ovde dodajete školu/fakultet za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim.) 4) Lične sposobnosti i kompetencije (odnose se na životno iskustvo, odnosno na nešto što nije bazirano na vašim kvalifikacijama). Ovde treba navesti kurseve i razne seminare, ukoliko imate sertifikate. Takođe, u ovom poglavlju, obavezno naznačite koji je vaš maternji jezik, a za druge jezike koje govorite naznačite nivo (odličan, dobar, osnovni) za čitanje, pisanje i izgovor. 5) Socijalne sposobnosti i kompetencije odnose se na rad sa drugim ljudima, pozicije gde je komunikacija bitna, kao i situacije gde je timski rada veoma važan faktor. 6) Poglavlje organizacionih sposobnosti i kompetencija podrazumeva dobrovoljni rad na raznim projektima. 7) Što se tiče tehničkih sposobnosti treba navesti da umete da koristite računar i druge vrste opreme. 8) Ukoliko umete da pišete, crtate ili svirate to treba navesti u poglavlju umetničke sposobnosti i kompetencije. 9) Sve ostale sposobnosti koje nigde nisu pomenute možete upisati u druge sposobnosti i kompetencije (npr. vozačka dozvola). Na kraju, ukoliko posedujete pismo preporuke takođe navedite, kao i dodatke, odnosno priloge koje ćete poslati uz radnu biografiju (CV).IZVOR: www.iserbia.rs

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page