top of page

Blog 83. 12 najvažnijih osobina preduzetnika

Da bi uspešno realizovali preduzetnički poduhvat morate obaviti mnogo aktivnosti:

  • vođenje,

  • motivisanje,

  • planiranje,

  • nadgledanje,

  • koordinisanje,

  • obučavanje,

  • davanje saveta,

  • delegiranje,

  • rešavanje konflikata.

Da bi realizovali sve ove uloge, neophodno je da posedujete odgovarajuće sposobnosti: 1. Komunikativnost Neophodno je da dobro komunicirate verbalno i pismeno u okviru i van preduzetničkog poduhvata. Vrlo često komunikacioni problemi mogu biti izvor problema koji dovode do loše realizacije. 2. Vođenje ljudi Morate biti sposobni da efektivno vodite ljude. 3. Iskustvo Potrebno je veliko iskustvo da bi uspešno realizovali određeni preduzetnički poduhvat. S tim u vezi je i sposobnost sticanja iskustva i njegova primena u datom preduzetničkom poduhvatu. 4. Ambicioznost Vrlo je dobro da imate ambiciju. To će vam predstavljati dodatnu motivaciju da realizacija preduzetničkog poduhvata bude što uspešnija. 5. Energičnost Bitno je da imate puno energije. Iz toga će proizaći i vaša spremnost da uložite trud u svim situacijama na koje nailazite. 6. Znanje Potrebno je da imate odgovarajuće obrazovanje, ali i sposobnost da brzo sakupite odgovarajuće informacije o svim aspektima preduzetničkog poduhvata. 7. Rešavanje konflikta i problema Od navedenih atributa ovo je jedan od najvažnijih. Morate biti sposobni da identifikujete i razumete probleme i da razvijete i primenite rešenje. 8. Smisao za humor Treba da budete ozbiljni u realizaciji preduzetničkog poduhvata, ali radi stvaranja što kreativnije atmosfere za rad morate imati i smisao za humor. 9. Inicijativnost i preuzimanje rizika U preduzetničkom poslu treba stalno da pokazujete inicijativnost i budete voljni da preuzmete rizik. 10. Organizacija Ova sposobnost vam je bitna da bi znali da rasporedite vreme i energiju tamo gde je potrebno. 11. Poznavanje tehnologije Neophodno je da poznajete tehnologiju, ali to ne znači da morate biti ekspert. 12. Motivisanje članova tima Samo motivisani zaposleni mogu vam pomoći da ostvarite svoju preduzetničku ideju.IZVOR: www.biznis-akademija.com

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page