Brus – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Brus


Brus – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Brus

Omladinska zadruga – grad Brus

Omladinska zadruga Bulevar – Brus, u gradu Brusu nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga u Brusu, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga u Brusu, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge u gradu Brusu posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.