top of page

Kadrovski administrator | Oglasi za posao, Beograd


Omladinska zadruga Bulevar ima veliku ponudu poslova za studente i nezaposlena lica. Oglasi za posao se odnose na Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i ostale velike gradove u Srbiji. Poslovi preko omladinske zadruge kreću se od manuelnih i fizičkih poslova pa do visoko-intelektualnih poslova. Za poslodavca sa teritorije Beograda, tražimo za poslove:

KADROVSKI ADMINISTRATOR

Opis:

  • Prijem i obrada dokumentacije o zasnivanju radnog odnosa (prijava Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, prijave filijalama za socijalno-zdravstveno osiguranje i dr.)

  • Izdavanje raznih potvrda iz radnog odnosa ili za obavljanje privremeno – povremenih poslova

  • Operativno pripremanje podataka za donošenje rešenja za godišnji odmor, neplaćeno odsustvo, plaćeno odsustvo, i dr.

  • Evidentiranje statusnih promena i kretanja, premeštaja kadrova na druge poslove

  • Vođenje evidencije o broju zaposlenih i fluktuaciji

  • Prijem i slanje pošte

  • Evidentiranje i zavođenje dokumenata u delovodnik

  • Ažuriranje matične knjige zaposlenih iz radnog odnosa i radno angažovanih na privremeno-povremenim poslovima

  • Praćenje i kontrola rada angažovanih radnika i svakodnevna komunikacija sa njihovim rukovodiocima

Uslovi:

  • Minimum SSS