Blog 118. Umrežavanje: nekoliko korisnih savetaUmrežavanje je umetnost formiranja i održavanja uzajamno korisnih odnosa sa drugim ljudima koji su povezani područjem od interesa za vas. Da biste iskoristili dobrobiti od umrežavanja neophodno je da budete aktivni u razmeni iskustava, znanja i kontakata sa drugim članovima mreže to jest sa drugim ljudima. Jedino u tom slučaju, kada je komunikacija dvosmerna, imaćete vredan odnos baziran na poverenju.