Blog 96. Šta ako vam ipak postave diskriminatorna pitanja na razgovoru za posao?Novi Zakon o radu štiti osobu koja pokušava da zasnuje radni odnos i pre potpisivanja ugovora sa poslodavcem. Konkretno, to se odnosni na diskriminaciju koja se dešava u konkursnom postupku, gde komisije budućim radnicima postavljaju intimna pitanja koja direktno udaraju na njihovu privatnost. Pravda se može potražiti na kod nadležnih organa, a ukoliko se dokaže da je bilo kršenja Zakona, firma se može kazniti od 600.000 do 1,5 miliona dinara. Iz dosadašnje pravosudne prakse veoma je teško na sudu dokazati da je neetičko pitanje postavljeno. Međutim, iz Povereništva poručuju da ipak ima rešenja, a i odgovorni poslodavci u eri procvata društvenih mreža znaju kakvu štetu mogu da pretrpe ako dođu na metu javnosti zbog diskriminacije.Pravna zaštita


Ako se na intervjuu postave nezgodna pitanja, pravna zaštita može se potražiti na sudu, kod Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ili inspekciji rada.


Poverenik za zaštitu ravnopravnosti davao je opšte preporuke svim oglašivačima, o diskriminaciji prilikom zapošljavanja i postavljanju diskriminatornih uslova - kažu u ovoj državnoj instituciji.


Prema rečima advokata Borisa Štajnera, stručnjaka za radno pravo, Zakonom o radu zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, ...ili neko drugo lično svojstvo.


U važećim propisima poslodavac se može poslati na sud pozivanjem na članove Zakona o radu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o obligacionim odnosima i Zakonu o zabrani diskriminacije.


Ukoliko ima elemenata i dokaza, inspekcija rada mora da izađe na teren i napiše zapisnik. Zakonom o radu, članom 274., propisana je kazna za poslodavca u rasponu od 600.000 do 1.500.000 dinara.


Na sud poslodavac može da ide i po privatnoj tužbi ako kojim slučajem kandidatu predloži nepristojne ponude.Šta ne smeju da vas pitaju?


Pitanja koja tokom razgovora za posao ne bi smela da vam budu postavljena:

  • Da li ste udati/oženjeni?

  • Da li imate decu? Koliko? Da li planirate još dece?

  • Čime se bavi vaš supružnik?

  • Imate li kredit? Koliki je? Kolika je rata?