Blog 76. Predlog odgovora na česta pitanja na intervjuu za posaoIntervju za posao, osim što pruža šansu da dobijete neki posao (njegova osnovna funkcija), predstavlja i jednu vrstu lične prezentacije. Dakle, sve što nosite u sebi treba da naučite kako da ispoljite na najbolji način, kako bi rezultat intervjua bio u vašu korist. Ukoliko vam se određeni posao dopada, kvalifikovani ste da ga radite, a pritom su vam i pruženi dobri uslovi za lični i profesionalni razvoj, intervju ne sme da bude prepreka. Iz tog razloga vam nudimo neka od rešenja kako da adekvatno odgovarate na pitanja koja vam intervjuer postavi. Ipak, imajte u vidu da su ovo samo orijentacione smernice za odgovor i ne mogu biti uvek primenjene. Od mnogo faktora zavisi koji je pravi odgovor na neko pitanje - prvenstveno da li taj odgovor predstavlja nešto sa čim se vi lično slažete, zatim od konkretno postavljenog pitanja, načina na koji je postavljen, od samog poslodavca i njegovog sistema vrednosti... U tom smislu, ovi predlozi odgovora mogu da vam budu okvirna ideja vodilja, ali na vama samima jeste da formulišete i date zaista adekvatan odgovor na intervjuu za posao. Vaši odgovori treba da budu pametno sročeni ali uz to i vrlo bitno - iskreni. Jer posao je vrsta parnetskog odnosa između vas i vašeg poslodavca i ako ste u startu to partnerstvo započeli sa neistinama, prećutanim bitnim činjenicama, iskrivljavanjem istine i slično, vi ste u startu vaše partnerstvo postavili na loše osnove i to će sigurno imati i negativne posledice.


Pitanja pomoću kojih se predstavljate

Šta znate o našoj kompaniji? Zašto želite da radite kod nas?

Koliko ste kvalifikovani da obavljate određeni posao?

Zbog čega niste radili u određenom periodu?

Kako se suočavate sa problemima i kako ih rešavate?

Pitanja koja se odnose na timski rad i odnos sa kolegama

Pitanja vezana za planove i vašu budućnost

Koji su vaši planovi i ciljevi u narednih pet godina?