top of page

Stari grad – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Stari grad

Omladinska i studentska zadruga na Stari grad, Omladinska i studentska zadruga - Stari grad - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Stari grad

Omladinska zadruga – opština Stari grad

 

Omladinska zadruga Bulevar – Stari grad, na opštini Stari grad​ nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga u Starom gradu​, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga na opštini ​Stari grad, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge na opštini Stari grad​ posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.