top of page

Sopot – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Sopot

Omladinska i studentska zadruga u Sopotu, Omladinska i studentska zadruga - Sopot - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Sopot

Omladinska zadruga – opština Sopot

 

Omladinska zadruga Bulevar – Sopot, na opštini Sopot nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga u Sopotu​, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga na opštini ​Sopot, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge na opštini Sopot​ posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.

Opština Sopot je gradska opština Grada Beograda. Zauzima površinu od 27.075 ha, na kojoj živi 20.367 stanovnika. Ime Sopot je staroslovenskog porekla i znači - „izvor ili voda koja se obrušava“. Varoš Sopot nastala je usred sela Ropočeva i prvi put se pominje u Langerovoj karti sa početka XIX v