top of page

Vračar – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Vračar

Omladinska i studentska zadruga na Vračaru, Omladinska i studentska zadruga - Vračar - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Vračar

Omladinska zadruga – opština Vračar​

 

Omladinska zadruga Bulevar – Vračar​, na opštini Vračar​ nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga na Vračaru​, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga na opštini ​Vračaru, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge na opštini Vračar​ posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.

Gradska opština Vračar je beogradska opština. Površinski ovo je najmanja i najgušće naseljena beogradska opština: zauzima površi