top of page

Kikinda – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge – Kikinda

Omladinska i studentska zadruga u Kikinda, Omladinska i studentska zadruga - Kikinda - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Kikinda

Omladinska zadruga – grad Kikinda​​

 

Omladinska zadruga Bulevar – Kikinda, u gradu Kikinda nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga u Kikindi, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga u gradu Kikinda, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge u gradu Kikindaposluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.

Kikinda je grad u Srbiji, odnosno autonomnoj provinciji Vojvodini. Nalazi se na 45.84° North, 20.45° East. Kikinda ima oko 70.000 stanovnika. Predstavlja administrativni centar Severnobanatskog okruga Srbije.

Pozovite nas odmah i ugovorite rad studenata i omladine u Vašem gradu.