top of page

Surčin – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge - Surčin

Omladinska i studentska zadruga u Surčinu, Omladinska i studentska zadruga – Surčin - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Surčin

Omladinska zadruga – opština Surčin​​

 

Omladinska zadruga Bulevar – Surčin, u opštini Surčin nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga u Surčinu, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga u opštini Surčin, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge u opštini Surčin posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.

Surčin je gradsko naselje u gradskoj opštini Surčin u gradu Beogradu. Prema popisu iz 2011. bilo je 18205 stanovnika.

Arheološka nalazišta svedoče o davnoj naseljenosti ovih prostora. Oruđa od kamena i ornametisana keramika i praistorijske statue viničanske kultura svedoče o naseljenosti ovih prostora u kamenom dobu. Postoje pouzdani podaci da je sadašnja urbana teritorija bila gusto naseljena u vreme Kelta. O tome svedoče bronzani i srebrni novac pronađen na ovim prostorima.

Pozovite nas odmah i ugovorite rad studenata i omladine u Vašoj opštini.