Zvezdara – Omladinska zadruga Bulevar | Studentske i omladinske zadruge - Zvezdara

Omladinska i studentska zadruga na Zvezdari, Omladinska i studentska zadruga - Zvezdara - Bulevar, omladinska i studentska zadruga Zvezdara

Omladinska zadruga – opština Zvezdara​​


Omladinska zadruga Bulevar – Zvezdara, na opštini Zvezdara nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika.

Omladinska i studentska zadruga na Zvezdari, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zadrugari svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslovu su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.

Kod omladinskih i studentskih zadruga na opštini Zvezdara, omladinska zadruga Bulevar ima najbolje razvijenu mrežu studenata i nezaposlenih lica, koje poslodavac možete obezbediti u roku od 2-3 sata.

Omladinske i studentske zadruge na opštini Zvezdara posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti studente i omladinu za privremene i povremene poslove.

Opština Zvezdara je gradska opština Grada Beograda. Nalazi se u jugoistočnom delu grada i spada u centralne opštine Beograda.