top of page

Merenje frekvencije vozila i ljudi (Brojanje saobraćaja)


DodatniPosao, Brojanje saobraćaja

Prijavi se!

 

Vrsimo usluge merenja frekvencija ljudi i vozila, na raznim lokacijama i za razlicite potrebe, kroz snimanje-pracenje protoka, evidentiranje frekvencije, opisivanje situacija, popisivanje , itd., sve prema zhatevima klijenata, posebno prilagodjeno cilju merenja.

U zaokruzenom procesu merenja frekvencije, nasi zadaci su obezbedjivanje, angazovanje i obuke brojaca ili snimaca, davanje potrebne opreme, materijala, instrukcija, radno angazovanje kroz smenski rad (ukoliko je celodnevno ili visednevno pracenje), kontrola i nadzor projekta po etapama, obrada i analiza svih prikupljenih evidencija sa terena, sacivanjavanje konacnog izvetaja, sa tabelarnim prikazom i grafikonima, i dostavljanje klijentu svih izvestaja sa prikupljenim terenskim evidnecijama.

Prikupljeni i obradjeni podaci cuvaju se strogoj tajnosti, i mogu biti dostupni samo Naruciocu posla.

SVRHA I NAMENA BROJANJA SAOBRAĆAJA Brojanje ili snimanje saobraćaja čini osnovu za planiranje saobraćaja, a njime se dobija uvid u trenutno stanje saobraćaja, kao i podaci koji upućuju na potrebne rekonstrukcije, izgradnju novih saobraćajnih pravaca ili ostale mere poboljšanja postojećeg i budućeg saobraćaja.

Prikupljanje podataka potrebno je zbog saobraćajnog i urbanističkog planiranja, zbog planiranja buduće saobraćajne mreže ili oblikovanja nekog čvorišta, zbog eventualne rekonstrukcije postojeće saobraćajne mreže i izgradnje novih saobraćajnih pravaca. Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji, dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj dionici puta podeli sa brojem dana u godini.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini. Dužnost upravljača državnim i lokalnim putevima je da redovno vode statistiku o protoku vozila, na osnovu koje se sprovodi racionalno i efikasno upravljanje putevima. Brojanje saobraćaja može se vršiti:

  • metodom ručnog brojanja i

  • automatskom metodom.

Metoda ručnog brojanja

Brojanje saobraćaja, prvobitno je bilo ručno, počelo se koristiti kao način na koji su se prikupljali podaci o opterećenjima određenih saobraćajnica (prometnica), kategorijama vozila koja se kreću po njima i sl.

Razlikujemo dve vrste brojanja:

1. Statičko – broje se vozila koja u određenom vremenskom intervalu