Bravar-Zavarivač - |Leštane|


Oglas, Beograd, Leštane, Bravar, Zavarivač

Prijavi se!

Potražujemo bravare - zavarivače! Iskusne i predane svom poslu.

Neophodna zanja:

- Sve neophodno potrebne radove na izradi metalnih elemenata na mašinama, kao i održavanje radnih mašina,

- Zavarivanje metalnih elemenata CO2 aparatom i njihova montaža,

- Radovi će se vršiti u zatvorenom prostoru.

- rad u Leštanima, plata 35.000,00 rsd početna

Prijave sa svojom CV biografijom slati na e-mail adresu: poslovi@ozbulevar.rs