D2D Akviziter |Srbija|


Oglas, Beograd, D2D, Akviziter

Prijavi se!

Potrebni su D2D akvizitori u sledećim gradovima:

• Užice

• Leskovac

• Novi Pazar

• Vrnjačka banja

• Trstenik

Navedenih 5 gradova su prioritet, ali potreba postoji i u:

• Nišu

• Čačku