Dr.Rončević-30% popust na ultrazvučne i color dopler preglede

Dr.Rončević-30% popust na  ultrazvučne i color dopler preglede

Popust na ultrazvučne i color dopler preglede 30% - cena sa popustom 1800 dinara.

Više o samom popustu na:

http://www.ultrazvuk-drroncevic.com/index.php/Ultrazvuk/ultrazvuk-kolor-dopler-3d-4d.html

Centar za IMAGING kolor Doppler,ultrazvuk i 3D,4D ultrazvuk

Pregled na digitalnom aparatu najnovije generacije sa svim postojećim opcijama pregleda.Ultrazvuk 2D,real time, ultrazvuk u boji,3D,4D,color Doppler, ontinuirani i pulsni Doppler,power Doppler color flow...

Pregled može biti prenešen na medije:USB, CD, DVD u obliku slike i video clipa.Pregled vrši subspecijalista za klinički ultrazvuk sa licencom.