top of page

Blog 20. 15 pravila za efikasnije učenje

Ko ne bi voleo da uči brzo i efikasno, a da mu ostane vremena i za druge stvari? Ali, nažalost, učenje zahteva puno energije, ličnog angažovanja i vremena.

Ipak dobro je držati se određenih pravila koja u većini slučajeva pomažu.

1. Pripremite se za učenje. Da bi ste optimalno i efikasno učili, prvo treba da se pripremite.

Kako ćete to uraditi?

Odredite period dana koji ćete posvetiti učenju. Na primer: "Učiću sutra od 07 do 13h." Određivanje vremena za učenje je važna odlika. Ako znate da ćete u određeno vreme početi da učite, to će pre vaš mozak početi pripremu za određenu temu u smislu sortiranja i slaganja informacija. Takođe, postaćete odgovorniji jer ćete gledati da do tog vremena ispunite sve preduslove za uspešno učenje: prikupićete literaturu, napraviti plan, odrediti broj stranica ili lekcija koje ćete preći, napraviti odgovarajuću atmosferu za rad.

Takođe:

  • Napravite raspored dnevnih aktivnosti, isplanirajte vreme za učenje, odmor i razonodu.

  • Učite svakog dana u planiranom terminu koji vam najviše odgovara.

  • Napravite plan učenja: gde ćete da učite, šta ćete da učite i kojim redosledom.

  • Najbolje je da učite za stolom jer održava budnost.

  • Pored sebe imajte samo predmete neophodne za učenje.

  • Imajte stalni radni prostor ili kutak, dobro osvetljen i provetren.

  • Obezbedite što "mirnije" uslove za učenje, bez buke, galame i telefonskih poziva.

2. Slušajte dobro šta se priča na času, bilo da profesor predaje ili ispituje. Ako mnogo vremena provodite u školi ili na fakultetu, iskoristite ga korisno i tu saznajte što više pa će vam kod kuće biti potrebno manje vremena za učenje.