top of page

Blog 19. Preporuka kao put do posla

Preporuka je pismo koje za Vas piše profesor, poslodavac ili bilo koja druga osoba od autoriteta koja je dobro upoznata sa Vašim dostignućima. Ovim pismo se ističu Vaše veštine, kvaliteti, stručnost a u skladu sa uslovima programa za koji se prijavljujete. Preporuke se obično zahtevaju prilikom prijave za postdiplomske studije, stipendije ili pak zaposlenja. U zavistnosti od uslova programa za koji aplicirate, zavisiće i tekst preporuke. Pa da vidimo zašto je preporuka bitna.

Osnovna svrha preporuka jeste da Vas izdvoji od drugih kandidata. Stoga je bitno da Vam preporuku daje osoba (profesor, sadašnji ili bivši poslodavac, poslovni saradnik, savetnik) koja Vas dobro poznaje i ko će na pravi način moći da iskaže Vaše sposobnosti za dati program. Tom prilikom, davaoca preporuke morate dobro upoznati sa svim Vašim prethodnim dostignućima koje smatrate da Vam mogu pomoći prilikom prijavljivanja. Takođe, bitno je da davalac preporuke ima podatke o programu za koji se prijavljujete, kako bi to bilo navedeno u samoj preporuci. Međutim, vrlo često će se desiti da budete prinuđeni da sami sastavite preporuku, koju će profesor ili poslodavac samo potpisati.

Kako treba da izgleda preporuka

Bez obzira da li preporuku pišete sami ili neko od Vaših nadređenih, bitno je da ona sadrži neke osnovne elemente. U preporuci mora da bude jasno naglašeno ko je davalac preporuke (kako na početku preporuke, tako i na kraju uz obavezan potpis). Pored imena i prezime date osobe, navodi se i njegove zvanje, institucija u kojoj je angažovan i ako se zahtevaju kontakni podaci (na kraju preporuke). U uvodnom pasusu preporuke je bitno da se istakne koliko Vas dugo poznaje osoba koja piše preporuku, na koji način ste sarađivali (student-profesor, šef/direktor-radnik, saradnik, metnor i slično) i razloge zbog kojih preporučuje baš Vas. U nastavku preporuke potrebno je navesti Vaše sposobnosti, veštine, kvalitete, dostignuća, rezultate i sve ono što Vas može predstaviti u najboljem svetlu za dati program. Time treba da se istaknu Vaše mogućnosti da zadovoljite sve zahteve programa za koji se prijavljujete. U samom konkursu je navedeno da li preporuke prilažete Vi uz ostalu dokumentaciju ili to treba da uradi davalac preporuke. Takođe, potrebno je preporuku predati na memorandumu fakulteta ili poslodavca, ukoliko konkursom nije predviđeno da to bude na posebnom obrascu.

Značaj dobre preporuke

Kvalitetan CV i bogato radno iskustvo sigurno će predstavljati prednost pri zapošljavanju svakog kandidata. Ipak, dodatne informacije u vidu preporuka bivših poslodavaca, mogu biti presudan faktor u njihovom odabiru. One sa sobom nose izvesnu težinu jer su objektivne, nepristrasne i potiču od trećih lica, tako da se na osnovu njih može steći realnija slika o kvalitetima i sposobnostima kandidata. Iako one nisu potpuno pouzdana garancija o podobnosti aplikanata za određeno radno mesto, njihova verodostojnost je značajna, a samim tim i uticaj na donošenje konačne odluke. Kakvu će preporuku zaposleni dobiti od svog poslodavca zavisi od njihovog zalaganja i odnosa prema radu. Svaki posao je novo iskustvo, a da li će se iz njega nešto biti naučeno zavisi od stava radnika. Neosporan kvalitet i znanje neče imati priliku da dođu do izražaja, ukoliko ih zasenjuju netolerantnost, lenjost, bezobzirnost... Zbog toga, treba se truditi da se iz svake situacije i svake radne prilike izvuče maksimum i na taj način povećaju šanse za napredovanje u karijeri.

Izvor: poslovi.rs

Pogledajte aktuelnu ponudu poslova OVDE.

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page