top of page

Blog 11. Kako se piše motivaciono pismo

Motivaciono pismo je važan korak do posla. Ono će često igrati presudnu ulogu u odluci poslodavca koje kandidate će pozvati na intervju. Motivaciono pismo je zgodna prilika da pokažete da ste upravo vi pravi kandidat za upražnjeno radno mesto!

Ne postoji recept za savršeno motivaciono pismo koje će vam garantovati da budete izbrani za sledeći krug selekcije kandidata, međutim, postoje određeni saveti i smernice koje vam mogu pomoći prilikom pisanja:

 1. Napišite neke osnovne informacije o sebi, svojim kompetencijama i iskustvima, svojim interesovanjima a najzad, napišite i šta radite i kako ispunjavate svoje slobodno vreme, koji su vam hobiji, bavite li se sportom…;

 2. Objasnite i zašto želite da dobijete baš posao zbog kojeg sve ovo pišete, šta vas konkretno privlači kada je dotični posao u pitanju, zašto mislite da bi baš vi na dotičnom radnom mestu bili najbolji i najproduktivniji te na taj način doprineli uspehu i razvoju kompanije…;

 3. Vodite računa da motivaciono pismo ne izgleda poput biografije – ne treba da nabrajate poslove koje ste do tada obavljali, diplome, sertifikate i sl. Motivaciono pismo jeste dopuna CV-u ali ne i njegova kopija;

 4. Objasnite zašto bi hteli i želeli da radite baš u dotičnoj kompaniji. Stavite poslodavcima do znanja da ste podoban i kompetentan kandidat;

 5. Dužina pisma neka po mogućnosti ne prelazi polovinu strane formata A4. Motivaciono pismo ne treba da bude predugačko da ostavite utisak neumerenosti, ali ni prekratko kako poslodavci ne bi stekli utisak nezainteresovanosti;

 6. Uložite dosta kreativnosti u pisanje svog pisma kako bi „iskočili“ iz klišea i kako bi se ono izdvojilo iz gomile sličnih.

Drugim rečima, motivacionim pismom pokušavate uveriti poslodavca da ste vi najbolji izbor za ponuđeno radno mesto. U pismu treba objasniti zašto ste posebni i zašto se razlikujete od drugih, koje veštine posedujete i zašto bi trebali zaposliti baš vas. Trebate da pokaže zainteresovanost za posao i lične ambicije.

Primer motivacionog pisma:

Vaše ime i prezime

Adresa (ulica i broj)

Grad

Broj telefona

E-mail

__________________________________________________________________________

Poštovani,

UVOD

U uvodu se može napisati za koji se posao prijavljujete i kako ste čuli za to radno mesto i za kompaniju.

PARAGRAF
 • Šta imate da ponudite poslodavcu,

 • Kako vaše kvalifikacije i veštine mogu biti od koristi.

 • Uverite poslodavca da ste dovoljno obrazovani i sposobni za traženu poziciju.

 • Istaknite svoje veštine koje odgavaraju baš za taj posao (ličnost, motivacija, komunikacijske veštine)

 • Ako nemate radnog iskustva, pišite o projektima i istraživanja u kojima ste učestvovali tokom studiranja.

 • Objasnite zašto bi vam trebali pružiti priliku.

ZAKLJUČAK

Zahvalite se na ukazanoj prilici.

S poštovanjem

Ime i prezime Potpis

VAŽNO! Prilikom pisanja pazite na pravopisne i gramatičke greške! Ovo će pismo biti pokazatelj vaših komunikacionih veština, obrazovanja, pismenosti. I bez previše (bespotrebnog) laskanja poslodavcima.

Pogledajte i ostale savete u našem blogu ovde

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page