top of page

Blog 120. Propratno pismo u 5 korakaNajpre, pođimo od razlike koju treba uočiti između propratnog i motivacionog pisma. Prateći oglase, pozive i konkurse, sigurno ste primetili da se često od vas traži jedan ili drugi dokument. Da, razlika je u nameni. Dok motivaciono pismo prilažete kada se prijavljujete za stipendije, seminare, prakse (ali i za posao), propratno će vam obično biti potrebno prilikom konkurisanja za željeno radno mesto.


Druga razlika ogleda se u samom nazivu. Kao što već znate, motivaciono pismo treba jasno da predstavi vašu motivaciju, vaše ciljeve i realne buduće projekte, dok propratno prati vaš CV i tu je da bliže predoči njegove važne delove. Naime, zahvaljujući ovoj sažetoj formi, pored toga što ćete dati podsticaj poslodavcu da pročita vašu biografiju (često će se prva selekcija napraviti upravo putem propratnih pisama), istaći ćete svoje prednosti, lične kvalitete i zasluge zahvaljujući kojim će vaša prijava istupiti iz mora pristiglih. Ne propustite priliku da naglasite, u nekoliko rečenica samo, kako ste vi idealna osoba za predloženu poziciju.

  1. Preciziraćemo KO i KOME se obraća. U zaglavlju desno ili na sredini, predlažemo, napišite svoje ime, prezime, adresu i kontakte (mejl adresu, broj telefona). Ispod vaših podataka, a iznad sadržaja pisma na levoj strani naznačite primaoca. Pokušajte pronaći ime kontakt osobe, te ga navedite (u tom slučaju i njenu funkciju), odmah zatim odgovarajući departman ili sektor, naziv i adresu firme. Dobro bi bilo neposredno ispod dodati datum i mesto prijave. Ukoliko ste upoznati s prezimenom osobe kojoj se obraćate, možete početi sa: Poštovani gospodine/gospođo Marnić… U suprotnom, ostavite samo Poštovani.

  2. U uvodnom delu, nakon kratkog predstavljanja vas i vaše kvalifikacije, obavezno naglasite radno mesto za koje ste poželeli da se prijavite, kao i način na koji ste saznali za kompaniju i oglas. Time ćete odati utisak odgovorne i koncizne osobe koja zna šta hoće i već pomaže u poboljšanju kvaliteta zapošljavanja.

  3. Središnji deo ispunite informacijama koje se odnose na vaše iskustvo, zalaganje, lične kvalitete i stečene kompetencije koje su u direktnoj vezi sa pozicijom za koju se prijavljujete. Ne zaboravite da svaki od argumenata potkrepite primerom. Stoga, ako ste napisali da ste vešti u komunikaciji s ljudima, ukratko navedite primere iz vaše prošlosti koji to pokazuju i dokazuju – kao npr. učešće na seminarima, konferencijama… Ovde je važno napomenuti da u nekoliko jasnih i konciznih rečenica treba da istaknete što više, a opet da ne odstupate od očekivanja poslodavca odnosno da ne pogrešite u navođenju ma kakvih kvaliteta koji ne mogu doći do izražaja u obavljanju datog posla. Ujedno je to sjajnja prilika da pokažete da ste upoznati s radom firme, da znate tačno šta se od kandidata očekuje i da ste vi neko ko svojim bogatim profesionalnim i individualnim profilom može znatno doprineti radu te organizacije. Samo jasno, jednostavno i precizno i… Učite da „prodajete“ sebe!!

  4. Završni deo posvetićete spretnom otvaranju vrata narednih etapa selekcije tako što ćete istaći da ste dostupni za dodatne informacije i usmeni razgovor. Time pokazujete želju i spremnost da se u potpunosti predstavite i pokažete i veštine usmene komunikacije, pošto ste već zasijali u pisanoj ovom kratkom formom. Ne zaboravite nikako da se zahvalite na vremenu uloženom u razmatranje vaše kandidature.

  5. Propratno pismo zatvarate formalnim pozdravom. Ako ste počeli izražavajući poštovanje (Poštovana gospođo Marnić), bilo bi suvišno i nespretno da se na kraju to ponavlja i piše S poštovanjem. Sasvim bi korektno i stilski nenametljivo bilo završiti sa Srdačno ili Srdačan pozdrav. Mogli biste na kraju i da se potpišete i navedete koja dokumenta upotpunjuju vašu prijavu.

Mala napomena: naići ćete i na propratna pisma u kojima su lični podaci kandidata navode na kraju, to je već na vama da se odlučite na osnovu ličnih estetskih kriterijuma. Dobro je znati da se propratno pismo šalje uvek uz CV u telu imejla, dok motivaciono pišete samo ukoliko je navedeno u konkursu i šaljete u vidu dokumenta!


Dobronamerno predlažemo da, pre nego što pošaljete pismo, date nekom da ga pročita ne bi li vam potvrdio da je jezik pisanja jednostavan i korektan, a i pre će se možda uočiti ako se neka greška potkrala.


Ovaj tip dokumenta obično sadrži do 300 reči, druge formalne odlike su iste kao i za motivaciono pismo i CV. Nikako ne dozvolite da vam se omaknu greške na tako malom prostoru, više puta proverite opreznom pretragom na internetu ili sa nekim stručnim iz okruženja.IZVOR: www.portalmladi.com

Oglas za posao

Prijava za posao

Očekuj naš poziv uskoro.

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv.

Prijava za posao
bottom of page